Irish
Amhran na Milaoise
Eoin MacConuladh

Ta an t-am chun athrú tagtha
Am chun beatha nua d'fhail
Na féach ar cúl feasta
Fag an ré caite id dhiaidh

Tóg mo lamh-sa, a chara
Rachaimid ar aghaidh mar aonar
Chuig aois nua an duine
Chuig an Triomhadh Milaois