Kiswahili
Mileniami ya tatu

Muda ya kubadilika amefika,
Muda ya kutafuta maisha mpya,
Bila ku angalia kando,
Tafadhalini ku samehe zamani.

Shika mkomo yangu, rafiki,
Tuende pamoja kama moja,
Kwa dunia nyingine,
Mileniami ya tatu.

Dennis Ocholla