Wolof
Woyu junni at bu bees
Ibrahima Niang

Waxtu wi jotna,
Waxtu dund gu yees,
Baa tee geestu,
Baale li weesu.

Joxma sa loxo,
Waaw! u and doon benn,
Jm beneen jamono,
Doorte junni at.